News -

Advanced Training on Quality (ATOQ) - szkolenie nt jakości wymian młodzieży - Islandia

Kolejne szkolenie dotyczące wymian młodzieży organizowane przez Narodową Agencję Programu "Młodzież w działaniu". Tym razem liderzy młodzieżowi oraz osoby pracujące z młodzieżą, mający już doświadczenie w realizowaniu wymian, będą zdobywać wiedzę dot. jakości realizowanych projektów.


W trakcie spotkania poruszane także będą kwestie merytoryczne, np.: rozwój narzędzi międzykulturowego uczenia się czy wzmocnienie zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu. Spotkanie jest skierowane do pracowników organizacji młodzieżowych oraz osób, które bezpośrednio pracują z grupami młodzieży. Gdzie: Islandia
Kiedy: 8-13 marca 2011
Kontakt: Wiesława Krasuska
E-mail: wkrasuska@frse.org.pl
Deadline: 19-01-2011
stopka strony