News -

Akademia Planowania Kariery

Weź karierę w swoje ręce! Centrum Przedsiębiorczości Studenckiej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza młode osoby na spotkania i warsztaty, które ułatwią start na rynku pracy.


Celem Akademii jest profesjonalne przygotowanie uczestników do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, jak również podniesienie aktywności, umiejętności i motywacji w szukaniu zatrudnienia.

W programie Akademii są m.in. spotkania rekrutacyjne dla osób zainteresowanych zagranicznymi praktykami, a także warsztaty dotyczące zakładania własnej firmy i kreowania wizerunku w mediach społecznościowych. 

Spotkania odbędą się w dniach 16-20 marca 2015 r., szczegółowe informacje w załączniku.

stopka strony