News -

Akcja 1.2 czeka na wnioski

Wciąż można zdobyć pieniądze na dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych organizowanych w ramach Akcji 1.2 programu „Młodzież w działaniu”. Wnioski przyjmowane będą do 1 września i do 1 listopada.
Granty posłużyć mogą wdrożeniu lub kontynuacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, wypracowanych przez młodych ludzi. Szansę na dofinansowanie mają przede wszystkim projekty:
    - młodzieżowe - zainicjowane, przygotowane i realizowane przez grupę młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy;
    - składane przez grupy nieformalne, organizacje i instytucje, które po raz pierwszy wnioskują o dofinansowanie w ramach Akcji 1.2. i programu „Młodzież w działaniu”;
    - składane przez organizacje młodzieżowe, które dopiero rozwijają swoją działalność;
    - projekty w najwyższym stopniu wpisujące się w cele i priorytety programu oraz Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe.
Priorytetem Akcji 1.2. wciąż pozostają projekty, w ramach których ludzie podejmują przedsięwzięcia, szukają rozwiązań i wdrażają nowe, innowacyjne pomysły oraz kierują podejmowane działania do innych grup docelowych niż do tej pory.
stopka strony