News -

Aktywizm klimatyczny młodzieży

Jak młodzi mogą się zaangażować na rzecz klimatu? Jakie podstawowe narzędzia prawne mają do dyspozycji? Zapraszamy do lektury podręcznika.


Publikacja „Basic Legal Tools for Youth Engagement in Climate Advocacy” w skondensowanej formie omawia kwestie związane ze zmianami klimatu, w tym najczęstsze problemy, takie jak zanieczyszczenie powietrza, wód oraz gleby. Szczególny nacisk położony jest na prowadzenie prośrodowiskowych kampanii informacyjnych oraz aktywizm klimatyczny – zwłaszcza w kontekście prawnym. 

Podręcznik dostarcza więc podstawowych informacji dla młodych osób, dla których zmiany klimatu nie są obojętne. Całość dostępna jest TUTAJ.

#środowisko    #ekologia    #aktywizmklimatyczny    #zmianyklimatu    #publikacje

stopka strony