Aktywni i pomysłowi

Wielu młodych ludzi jest zdziwionych, że unijne projekty są w zasadzie w zasięgu ich ręki - mówi Ewa Nowak-Koprowicz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, laureatka tegorocznego konkursu EDUinspiracje w kategorii "Informacja europejska dla młodzieży"


Jesteście najlepszym punktem zaujmujacej się europejską informacją dla młodzieży w Polsce. Jak to się robi?

Myślę, że w konkursie doceniono całokształt naszych działań. Na co dzień robimy przecież to samo, co większość punktów Eurodesku w Polsce: organizujemy imprezy, odpowiadamy na pytania, promujemy unijne programy i rozdajemy publikacje. Staramy się jednak o maksymalne zaangażowanie, aktywność i pomysłowość. Dlatego właśnie biorąc udział np. w kampanii Time to Move, zachęcającej młodzież do międzynarodowej mobilności zawodowej i edukacyjnej, nawiązaliśmy współpracę z miejską biblioteką. To pozwoliło nam dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Komu głównie pomaga Eurodesk Rzeszów?

Przede wszystkim staramy się wspierać nauczycieli i pracowników młodzieżowych – to głównie oni zgłaszają się do nas z prośbą o informacje, porady czy materiały promocyjne. Zwykle są to nauczyciele, którzy chcą zachęcić swoich podopiecznych do skorzystania z wolontariatu albo planują międzynarodowe projekty partnerskie. Ale zagląda do nas również młodzież. I ma bardzo różne pytania: młodzi chcą wiedzieć, gdzie jechać na studia albo do pracy, ile można zarobić albo czy uczelnia uzna punkty ECTS zdobyte za granicą. Z młodzieżą mamy też kontakt podczas eurolekcji prowadzonych w szkołach. Dyskutujemy wtedy o różnych problemach i przedstawiamy możliwości. Wielu uczniów jest zdziwionych, że unijne projekty są w zasadzie w zasięgu ich ręki.

Wasze biuro jest elementem ogólnokrajowej sieci. Czy wsparcie koordynatorów z Warszawy jest dla Was ważne?

Krajowe Biuro nie finansuje naszej działalności, ale jego wsparcie jest nieocenione. Mamy doskonały kontakt, stały dostęp do informacji i materiałów – naprawdę nie ma na co narzekać. Myślę, że sukces naszego rzeszowskiego punktu w konkursie EDUinspiracje to w jakiejś części również zasługa Krajowego Biura.

Rozmawiał: Krzysztof Szwałek

 

stopka strony