News -

Aktywnym łatwiej o pracę

Edukacja pozaformalna zwiększa atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy – przekonuje Europejskie Forum Młodzieży w swojej najnowszej publikacji.


Edukacja pozaformalna zwiększa atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy – przekonuje Europejskie Forum Młodzieży w swojej najnowszej publikacji.

Raport pod tytułem „The impact of Non-Formal Education in Youth Organisations on Young People’s Employability” to efekt konsultacji z 245 organizacjami młodzieżowymi i ankiet przeprowadzonych wśród 1300 Europejczyków, m.in. pracodawców.

Z badań wynika jednoznacznie, że długotrwałe i intensywne zaangażowanie w działalność organizacji młodzieżowych przyczynia się do rozwoju miękkich kompetencji. Wśród sześciu umiejętności najczęściej poszukiwanych przez pracodawców aż pięć można wykształcić w ramach edukacji pozaformalnej: chodzi o komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, podejmowania decyzji, talenty organizacyjne i pewność siebie. Młodzi ludzie rozwijają również znajomość języków obcych, kompetencje międzykulturowe i zdolności przywódcze.

Autorzy raportu podkreślają, że edukacja pozaformalna i jej dostępność to obok mobilności kluczowe czynniki zwiększające atrakcyjność młodzieży na rynku pracy.

Raport dostępny jest na stronie:
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print