News -

Ankieta dla młodych - tylko 20 minut!

Tylko do 13 września można wziąć udział w konsultacjach poświęconych ocenie realizacji Unijnej Strategii Młodzieżowej w latach 2010-2014.


Unijna Strategia Młodzieżowa określa ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na lata 2010-2018. Jej celem jest zwiększenie i wyrównanie szans młodych ludzi na rynkach pracy i edukacji oraz zachęcenie młodzieży do szerszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Odpowiedzi zostaną uwzględnione przez Komisję w trakcie prac nad pogłębieniem współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży w latach 2016-2018.

Raport końcowy z ewaluacji powinien zostać opublikowany na początku 2016 r. na stronie Komisji Europejskiej.

Formularz konsultacji dostępny jest również w języku polskim.

stopka strony