News -

Ankieta dla organizacji

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” chce zbadać potrzeby szkoleniowe organizacji pozarządowych. Przygotowała w tym celu specjalną ankietę


. Wyniki badania mają pozwolić na ulepszenie działań w ramach Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. PAJP to innowacyjny, trzyetapowy projekt edukacyjny, łączący w sobie szkolenie, zastosowanie wiedzy w praktyce oraz wsparcie procesu uczenia się. Dzięki ankiecie Narodowej Agencji łatwiej będzie dostosować tematykę zajęć do potrzeb ich uczestników. Formularz można znaleźć pod adresem: http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJDTUJ6QkhLRV9ZeEN0aVBISm9iWmc6MQ
stopka strony