News -

Ankieta: kreatywność doceniona

Zdecydowana większość nauczycieli w Europie uważa, że szkoły powinny rozwijać kreatywność uczniów.


94 proc. nauczycieli w Europie jest przekonana, że kreatywność jest fundamentalną kompetencją, którą powinny rozwijać szkoły. 88 proc. jest pewna, że kreatywny może być każdy. Takie są wyniki ankiety na temat kreatywności i innowacji w szkołach, przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej. Co zrobić, by każdy był kreatywny? 80 proc. nauczycieli uznało, że niezwykle ważną rolę odgrywają technologie komputerowe i komunikacyjne: komputery, oprogramowanie edukacyjnej, materiały video, internetowe narzędzia współpracy, wirtualne środowiska edukacyjne, interaktywne tablice i darmowe materiały dostępne przez internet. Wyniki ankiety zaprezentowano na konferencji podsumowującej Europejski Rok Innowacji i Kreatywności w Szkokholmie. Więcej na temat ankiety na stronie: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=2940
stopka strony