Ankieta: Młodzież w regionach

Komisja Europejska pracuje nad projektem, który ma rozwiązać problem wyludniania się poszczególnych eurpejskich regionów. W tym celu powstała ankieta, która ma pomóc wyjaśnić to zjawisko. 


Młode osoby coraz częściej emigrują ze swoich rodzinnych stron, co negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy oraz społeczny regionów. Komisja Europejska pracuje nad projektem, którego celem jest opracowanie zestawu narzędzi oraz zaleceń politycznych, które przyczyniłyby się do zatrzymania tego procesu. 

Kwestionariusz powstał w celu ustalenia przyczyny wyjazdów młodych osób z miejscowości, z których pochodzą oraz zebrania informacji o tym, jakie czynniki mogłyby zniechęcić ich do wyjazdu.  Dostępny jest on w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Wypełnić mogą go osoby w wieku 15-29 lat. 

Kwestionariusz.

Więcej informacji. 

#Ankieta    #Regiony    #UniaEuropejska

stopka strony