Ankieta: Strategia UE na rzecz młodzieży

Pracujesz z młodymi ludźmi? Działasz w organizacji młodzieżowej? Wypełnij ankietę i włącz się w proces ewaluacji Strategii UE na rzecz młodzieży!


Ankieta adresowana jest do reprezentantów organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO), które zajmują się kwestiami związanymi z młodzieżą. Ankietowani będą mieli okazje wypowiedzieć się na temat zalet oraz wad obecnej Strategii.

Badanie ma na celu ewaluację Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Jego wyniki zostaną również uwzględnione podczas prac nad kolejnymi unijnymi politykami i strategiami młodzieżowymi. 

Badanie dostępne jest w języku angielskim. 

Ankieta.

Więcej informacji.

#Ankieta    #StrategiaUE    #Młodzież

stopka strony