Ankieta: Życie i praca dla młodych ludzi w 2023 r.

Agencje Eurofound oraz EFT zachęcają osoby powyżej 16 roku życia do wypełnienia ankiety „Życie i praca w UE i krajach sąsiadujących”.


Stworzona przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Europejską Fundację Kształcenia ankieta porusza tematy związane z życiem i perspektywami młodych ludzi po pandemii. Ankietowani będą mieli okazję wypowiedzieć się również na temat sytuacji społeczno-politycznej w ich krajach oraz zmartwień dt. kosztów utrzymania. 

Ankieta dostępna jest w 33 językach. Wypełnić mogą ją osoby powyżej 16 roku życia.  

Więcej informacji.

#Ankieta    #StawanieSięDorosłym    #ŻycieiPraca    #2023

stopka strony