News -

Aplikacja dla NGO do prowadzenia i rozlicznia projektów

2do2 to bezpieczna i przyjazna aplikacja do prowadzenia i rozliczania projektów. Jest to jedyne tego typu narzędzie w Polsce. Aplikacja dedykowana jest organizacjom pozarządowym i zaprojektowana z myślą o ich potrzebach. Po założeniu konta użytkownik ma dostęp do swoich danych z dowolnego komputera i może w prosty sposób wyeksportować zestawienia i dokumenty do plików.


Głównym celem 2do2 jest rozliczanie projektów i usprawniania rozliczeń miesięcznych, a także usprawnienie działania zespołów poprzez ograniczenie czasu i energii wkładanej przez pracowników w przygotowywanie zestawień finansowych. 

Aplikacja pozwala na:
 • sprawne prowadzenie budżetów projektów;
 • szybkie przygotowywanie rozliczeń finansowych projektów;
 • zarządzanie całością budżetu organizacji;
 • uporządkowanie bieżących rozliczeń organizacji.
Korzyści z używania 2do2: 
 • możliwość generowania sprawozdań w formacie wymaganym przy rozliczaniu dotacji ze środków publicznych oraz w formie, która pozwala łatwo przygotować inne sprawozdania, zgodnie z konkretnymi, indywidualnymi wymaganiami;
 • zmniejszenie liczby błędów w prowadzeniu i rozliczaniu projektów (aplikacja pomaga unikać najczęściej pojawiających się pomyłek);
 • uporządkowanie procesów wewnętrznych organizacji;
 • uporządkowanie procesów związanych z obiegiem dokumentów kosztowych dla projektów;
 • efektywne zarządzanie projektem i rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu;
 • usprawnienie komunikacji z księgowością;
 • zmniejsza nerwy i stresy, który towarzyszą rozliczeniom finansowym projektów
2do2 umożliwia:
 • stały dostęp do danych z każdego komputera z dostępem do Internetu;
 • założenie nielimitowanej liczby kont dla członków organizacji;
 • jednoczesne korzystanie z narzędzia przez wszystkich członków zespołu;
 • formatowanie sprawozdań zgodne z aktualnymi przepisami;
 • śledzenie kalendarza z datami zakończenia i rozliczenia projektów;
 • wygodne zarządzanie umowami cywilnoprawnymi;
 • rozliczanie projektów z VAT lub bez VAT;
 • łatwy eksport zestawień do plików xls, csv, html;
 • wygodny import danych.

Dodatkowe informacje:
2do2 to narzędzie non-profit, stworzone przez organizację dla organizacji. Wywodzi się ze Stowarzyszenia Mierz Wysoko, działającego od kilkunastu lat na rynku ngo. Aplikacja jest bezpłatna dla organizacji, których przychód za ubiegły rok nie przekroczył 80 tys. zł. W pozostałych przypadkach koszt aplikacji uzależniony jest od poziomu przychodów i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. 

www.2do2.org.pl
www.facebook.com/aplikacja2do2 
 

#apliakcja    #ngo    #rozliczanie    #projektów

stopka strony