News -

Architekci Naszej Rzeczywistości

Organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieży mają szansę na dofinansowanie przedsięwzięć, przywracających pamięć o lokalnych bohaterach: przedsiębiorcach, naukowcach i społecznikach.


Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do udziału w konkursie, w którym wsparcie uzyska 16 najlepszych akcji służących przywróceniu pamięci o historycznych postaciach, które w swoich lokalnych społecznościach pozostawiły po sobie trwały ślad, a mimo to zostały zapomniane lub ich osiągnięń nie doceniono.

Zadanie konkursowe polega na odnalezieniu „lokalnego bohatera” i przygotowanie projektu akcji popularyzującej tę postać. Projekt akcji musi zawierać:
– propozycję postaci wraz z uzasadnieniem wyboru,
– plan i harmonogram działań upowszechniających dokonania wybranej postaci,
– kosztorys,
– opis grupy wnioskującej,
– planowany wpływ na społeczność lokalną.

Dofinansowanie może wynieść od 3 do 5 tysięcy złotych. Partnerem konkursu jest Muzeum Historii Polski.

Termin przesyłania projektów mija 26 marca 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie konkursu oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony