News -

Armia młodych bezrobotnych zmusza Brukselę do działania

Elementem nowej unijnej strategii "Europa 2020” jest skierowana do młodzieży inicjatywa. „Youth on the move”. To pierwszy unijny program działań, przewidujący reformy zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zatrudnienia. Ma łagodzić skutki kryzysu gospodarczego i pomóc młodym w znalezieniu pracy. Przedstawiamy jego główne założenia, a przy okazji pytamy internautów o zdanie: czy nowy program to szansa na zmieniejsze bezrobocia czy inicjatywa bez przyszłości...


Nowa inicjatywa UE – „Youth on the move” ma pomóc młodym w znalezieniu pracy. Skutki kryzysu gospodarczego dotknęły młodzież znacznie silniej niż inne grupy społeczne. Komisja Europejska nie mogła tego faktu nie zauważyć. Nowa unijna strategia „Europa 2020” poświęcona jest w dużej mierze właśnie likwidacji skutków kryzysu. Przestawiona 15 września inicjatywa „Youth on the move” ma być elementem tego planu, skierowanym do młodzieży. To pierwszy unijny program działań, przewidujący reformy zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zatrudnienia. Najważniejszym celem „Youth on the move” jest stworzenie młodzieży szans na zdobycie takich kwalifikacji, które pozwolą z sukcesem poruszać się po rynku pracy. Właśnie brak tych kwalifikacji jest, zdaniem Komisji, główną przyczyną bezrobocia wśród młodych, w dodatku z badań wynika, że za 10 lat będzie jeszcze trudniej – wysokich umiejętności wymagało będzie co trzecie miejsce pracy w Europie. Jak ten cel osiągnąć? Komisja skupiła się na trzech zadaniach. Po pierwsze, chce unowocześniać systemy edukacji i szkoleń, by były lepiej dopasowane do potrzeb młodych ludzi i pracodawców. Po drugie, zamierza wspierać mobilność młodych Europejczyków, zarówno na etapie edukacji, jak i poszukiwania pracy. Po trzecie, chce doprowadzić do takich zmian w przepisach, dzięki którym zatrudnianie młodych będzie łatwiejsze. Co konkretne zrobi Komisja? Już w 2011 r. roku ruszy pilotażowy program „Your first EURES job”, zapewniający poradnictwo zawodowe i finansowe wsparcie dla młodych osób szukających pracy w Europie. Komisja sprawdza też możliwość stworzenia, wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym funduszu pożyczek studenckich, a także funduszu pożyczkowego dla młodych przedsiębiorców. Komisja chce też przekonywać Państwa Członkowskie do idei „youth guarantee” – zgodnie z nią każdy młody człowiek w ciągu czterech miesięcy od zakończenia edukacji ma mieć zapewnioną pracę, szkolenie lub staż. Wprowadzenie „Youth on the move” oznaczać będzie zmiany w istniejących programach związanych z młodzieżą. Nowa generacja inicjatyw, które zastąpią „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu” oraz „Erasmus mundus”, ruszyć ma w 2014. Programy te będą musiały służyć nie tylko realizacji celów inicjatywy "Youth on the move", ale także innego przyjętego niedawno dokumentu – Planu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Publiczne konsultacje w sprawie nowych programów zakończyły się dopiero 30 listopada. Na ich podsumowanie poczekamy co najmniej kilka miesięcy. Komisja Europejska ma nadzieję, że dzięki „YotM” do 2020 r. zmniejszy odsetek osób przedwcześnie kończących edukację z 15 do 10 proc., a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do 75 proc. Krzysztof Szwałek Tekst ukaże się w drugim numerze kwartalnika FRSE „Europa dla Aktywnych
stopka strony