News -

ASTROBOT dla gimnazjalistów

Interesujesz się astronomią, robotyką albo fizyką? Pokaż, na co cię naprawdę stać – możesz wygrać wycieczkę do amerykańskiego Centrum Kosmicznego im. J. F. Kennedy'ego.
Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Na początku zadaniem uczestników będzie napisanie eseju na temat projektowanej kosmicznej misji badawczej. Trzeba w nim opisać cele misji i sposób ich realizacji. Prace powinny być samodzielne, mieć nie więcej niż 4 strony tekstu formatu A4, zawierać rysunki, zdjęcia oraz schematy.

Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni w kwietniu na warsztaty robotyczne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Będą pracować w grupach, a finałem konkursu będzie turniej zbudowanych przez nich robotów. Najlepsza drużyna zdobędzie nagrodę główną – wycieczkę do Kennedy Space Center na Florydzie (USA) pod koniec maja.

Termin nadsyłania tekstów w I etapie upływa 15 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.astrobot.pl
stopka strony