News -

Australia zaprasza na studia

330 stypendiów czeka na studentów z całego świata, którzy chcieliby kontynuować naukę na Antypodach.
Międzynarodowe stypendia na studia podyplomowe w Australii (International Postgraduate Research Scholarship Australia) to nie tylko szansa na naukę w fascynującym otoczeniu, ale także na udział w zaawansowanych badaniach naukowych. Stypendia będą przyznawane na dwa (studia magisterskie) lub trzy lata (studia doktoranckie). Celem programu jest ściągnięcie na Antypody najzdolniejszych studentów z różnych krajów świata i wykorzystanie ich wiedzy i entuzjazmu do rozwoju badań w dziedzinach, w których specjalizują się miejscowe uczelnie.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium jest możliwość uzyskania wizy na warunkach określonych przez australijski Departament Imigracji i Obywatelstwa. Kandydaci powinni też spełniać inne warunki – m.in. studiować przedmioty uznawane za istotne z punktu widzenia badań prowadzonych przez uczelnie.

Stypendium pokrywa czesne i koszty opieki zdrowotnej dla stypendystów i członków rodzin. Wysokość stypendiów w roku 2011 wynosi 22 860 dolarów dla studentów studiujących w pełnym wymiarze czasu i 12 388 dolarów dla studentów studiujących w niepełnym wymiarze czasu.

Aplikacje należy składać bezpośrednio na uczelni biorącej udział w programie – to szkoły odpowiadają bowiem za selekcję w programie. Okres składania aplikacji trwa od lipca do października każdego roku, terminy różnią się jednak w zależności od uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych szkół i oficjalnej stronie internetowej programu.

Adresy uczelni biorących udział w programie IPRS znaleźć można na stronie www.studyinaustralia.gov.au/en/Contacts-and-Resources/Links/Links

Więcej o programie na stronie:
www.innovation.gov.au/Research/ResearchBlockGrants/Pages/InternationalPostgraduateResearchScholarships.aspx
oraz w bazie Eurodesku.
stopka strony