News -

Baza EVS w nowym miejscu

Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej oznacza też nowe porządki w internecie. Baza akcji Wolontariat Młodzieżowy (EVS) została przeniesiona na Europejski Portal Młodzieżowy.


Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej oznacza też nowe porządki w internecie. Baza organizacji i projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS) została przeniesiona na Europejski Portal Młodzieżowy.

Uruchomiony w styczniu program Erasmus+ zastąpił m.in. program „Młodzież w działaniu”. Nie oznacza to jednak, że wszystkie elementy dotychczasowej inicjatywy odeszły do historii. Unia Europejska wciąż wspierać będzie wolontariat młodzieżowy. Wszyscy chętni do skorzystania z tej możliwości mogą szukać informacji o organizacjach goszczących i wysyłających w nowym miejscu w sieci – na stronie http://europa.eu/youth/article/database-european-voluntary-service-organisations_en.

Wolontariat młodzieżowy to przedsięwzięcie umożliwiające wyjazd za granicę i podjęcie pracy w organizacji zajmującej się młodzieżą czy placówce edukacyjnej. To doskonała szansa na poznanie języka, kultury i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Baza organizacji dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Na wszelkie pytania przesyłane poprzez Europejski Portal Młodzieżowy odpowiadają krajowe biura sieci Eurodesk.
stopka strony