News -

Będzie dialog z Państwem Środka

Unia Europejska i Chiny chcą ożywić współpracę w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i badań naukowych. W planach są m.in. wspólny system stypendialny i poszerzenie wymiany


Unia Europejska i Chiny chcą ożywić współpracę w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i badań naukowych. W planach są m.in. wspólny system stypendialny i poszerzenie wymiany.

By zrealizować ten cel, ze specjalną misją do Pekinu poleciała unijna komisarz ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou. W planie jej wizyty było m.in. zakończenie przygotowań do rozpoczęcia „międzyludzkiego” dialogu dotyczącego wspomnianych dziedzin. Jego celem miałoby być pogłębienie wzajemnego zrozumienia i zaufania poprzez wspieranie wymiany między UE a Chinami.

Rozmówcą unijnej komisarz był m.in. chiński sekretarz stanu Liu Yandong. Efekty rozmów, czyli nowe ramy współpracy poznać mamy jeszcze przed końcem roku. Wśród rozważanych form kooperacji są m.in. utworzenie Unijno-Chińskiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego oraz uruchomienie wspólnego systemu stypendialnego, który miałby zachęcić studentów i nauczycieli do mobilności.

Unijno-Chiński Dialog Międzyludzki Wysokiego Szczebla ma być trzecim filarem w relacjach UE z Państwem Środka. Pierwszym był Dialog Wysokiego Szczebla w sprawach Gospodarki i Handlu, a drugim - Dialog Wysokiego Szczebla w sprawach strategicznych. Pierwsze spotkanie w ramach nowej struktury współpracy ma się odbyć w 2012 roku.

Więcej informacji na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1233&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony