News -

Belgijskie przewodnictwo zaczyna od młodzieży

Dwoma dużymi wydarzeniami związanymi z młodzieżą rozpoczęło się belgijskie przewodnictwo w Unii Europejskiej


. Pierwszym z nich była konferencja na temat historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej, zorganizowana w dniach 5-7 lipca. Tuż po niej – w dniach 7-10 lipca odbyła się Europejska Konwencja dotycząca podobnych tematów. Oba wydarzenia miały miejsce w Ghent w Belgii. We wstępnych wnioskach z konferencji jej uczestnicy podkreślili, że praca z młodzieżą zawsze była mocno zróżnicowana i stale dostosowywała się do zmieniającego się społeczeństwa. Konwencja natomiast zakończyła się konkluzją, że współpraca i dzielenie się wiedzą osób zajmujących się pracą z młodzieżą na ogromne znaczenie. W przyjętej deklaracji uczestnicy Konwencji uznali, że dziedzinę tę trzeba „wydobyć z izolacji”, czemu służyć ma lepsze współdziałanie pracowników młodzieżowych i polityków. Jej efektem powinno być zwiększenie mobilności młodych ludzi.
stopka strony