News -

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu "Przedsiębiorcze szkoły"

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY” zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu. Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu. Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” zakłada wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu powstały: 2 gry symulacyjne do wykorzystania na przedmiotach podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce, 10 kursów e-learning pokrywających całość nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz 150 scenariuszy lekcji. Innowacyjny program nauczania jest wdrażany w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Wszystkich nauczycieli zainteresowanych innowacyjnymi produktami zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania. Chętnych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: atomaka@wsiz.rzeszow.pl. Projekt jest realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, numer umowy UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00.
stopka strony