News -

Braga zaprasza

Europejska Stolicy Młodzieży 2012 - portugalska Braga - zachęca do udziału w imprezach służących zwiększaniu społecznej roli młodych ludzi.
Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży – ma to być zachęta do rozwijania idei i innowacyjnych projektów dotyczących aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym oraz współpracy w rozwoju strategii wobec młodych ludzi na poziomie lokalnym i europejskim.

Program imprez organizowanych w Bradze jest bardzo bogaty – wszystkie one służyć mają wzbogaceniu wkładu młodzieży w życie społeczne.

Szczegóły na stronie www.bragacej2012.com
stopka strony