News -

Brama do przeszłości

Pasjonujesz się historią? Szukasz źródeł i inspiracji? Wejdź na europejski portal Historiana.


Pasjonujesz się historią? Szukasz źródeł i inspiracji? Wejdź na europejski portal Historiana.

Historiana to inicjatywa koordynowana przez EUROCLIO – Europejskie Stowarzyszenie Edukatorów Historii. Portal umożliwia młodym ludziom bezpłatny dostęp do wysokiej jakości materiałów dotyczących dawnych czasów oraz światowego dziedzictwa.

W pracę nad serwisem zaangażowani są historycy z 35 krajów. Treści ułożono tematycznie, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich dla wszystkich, bez względu na pochodzenie kulturowe, religijne i etniczne. Treści przekrojowe dotyczące praw człowieka, migracji czy problemów środowiska naturalnego uzupełniają tradycyjne tematy, takie jak wojny światowe czy rewolucja przemysłowa.

Portal Historiana pomaga też w poszukiwaniu informacji w zasobach muzeów, bibliotek i archiwów.

Strona działa pod adresem:
http://historiana.eu
stopka strony