News -

Brexit: aktualizacja

Warunki umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej precyzują, że UK będzie nadal uczestniczyć w bieżących programach Erasmus + i Europejskim Korpusie Solidarności.


W związku z tym zaleca się, aby wszystkie projekty realizowane w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, które posiadają umowę na prowadzenie finansowanych działań, kontynuowały je. Organizacje zamierzające składać wnioski o finansowanie powinny również działać według wcześniejszego planu. 

Masz pytania? Możesz skontaktować się z:

Więcej informacji

#brexit    #uk

stopka strony