News -

Brexit: Komisja kultury PE za finansowaniem Erasmusa

Brytyjczycy przebywający w krajach UE w ramach Programu Erasmus+ oraz obywatele UE studujący lub szkolący się w Wielkiej Brytanii będą mogli dokończyć swoje projekty nawet jeśli dojdzie do twardego brexitu.


Propozycja komisji kultury Parlamentu Europejskiego przewiduje, że wszystkie aktywności w ramach Programu Erasmus+, które rozpoczęły się przed 30 marca 2019 r., będą finansowane do czasu ich ukończenia (maksymalnie do 12 miesięcy). Obejmuje to nie tylko studentów, stażystów, ale także pracowników dydaktycznych.

To część przygotowań awaryjnych ze strony Unii Europejskiej, które są prowadzone są w związku z coraz większym prawdopodobieństwem, że dojdzie do tzw. twardego brexitu i Wielka Brytania opuści Unię bez umowy regulującej warunki wyjścia.

W dniu brexitu w Wielkiej Brytanii przebywać będzie 14 tys. uczestników programu Erasmus+ z 27 państw członkowskich. W państwach UE przebywać zaś będzie 7 tys. Brytyjczyków. W razie braku porozumienia nie mogliby oni dokończyć semestru w ramach Programu Erasmus+.

Przedstawiciele komisji kultury podkreślali, że taka decyzja nie obciąży dodatkowo budżetu Erasmusa+, gdyż środki na zabezpieczenie projektów, które są w trakcie realizacji zostały uwzględnione w wieloletnich ramach finansowych programu.

stopka strony