News -

Broszura o wzmacnianiu spójności społecznej

Ta publikacja ma pomóc politykom i decydentom z różnych państw i regionów w opracowaniu skutecznych strategii służących poprawie sytuacji niskoopłacanych pracowników i wsparciu ludzi doświadczających skrajnego ubóstwa.


Ta publikacja ma pomóc politykom i decydentom z różnych państw i regionów w opracowaniu skutecznych strategii służących poprawie sytuacji niskoopłacanych pracowników i wsparciu ludzi doświadczających skrajnego ubóstwa. Wydanie broszury to istotny wkład w realizację poprawionej Strategii Spójności Społecznej Rady Europy, ale także element obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, ogłoszonego przez Komisję Europejską. Publikację można zamówić na stronie http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2538lang=EN
stopka strony