News -

Bruksela będzie nagradzać festiwale

Komisja Europejska szuka partnerów do realizacji działań przygotowawczych, związanych z ustanowieniem Nagrody dla Najlepszego Festiwalu UE (EU Festival award) oraz Certyfikatu EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe).


Celem zaproszenia jest pozyskanie partnera, który w oparciu o doświadczenia zeszłorocznego projektu pilotażowego EFFE, stworzy:
- trwały, wiarygodny i przejrzysty mechanizm selekcji festiwali, które powinny otrzymać ceretyfikat jakości EFFE lub nagrodę dla najlepszego przedsięwzięcia tego typu;
- strategię budowy marki (branding strategy) programu;
- strategię budowy rozpoznawalności nagrody i certyfikatu, a także jego zwycięzców i wartości promowanych przez certyfikat,
- silną sieć współpracy, mającą zapewnić trwały wpływ nagrody i certyfikatu na europejski rynek kulturalny.

Nagrodą oraz certyfikatami EFFE wyróżniane będą imprezy stymulujące międzynarodową mobilność artystów, wspierające rozwój nowych, młodych twórców oraz docierające do szerszej publiczności dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Oferty nadsyłać mogą podmioty działające w sektorze kulturalnym i kreatywnym, zarejestrowane na co najmniej dwa lata przez terminem aplikowania. Upływa on 21 czerwca 2016 r.

Budżet na działania w roku 2017 wynosi 350 tys. euro.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony