News -

Bruksela czeka na opinie

Komisja Europejska zaprasza do bardziej aktywnego udziału w konsultacjach na temat uznawalności wyników uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.


Opinie osób, instytucji i organizacji pozarządowych z całej Europy mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy potrzebne są dodatkowe działania Komisji w tej kwestii i – jeśli tak – jaki powinny mieć kształt i priorytety. Urzędnicy w Brukseli szczególnie liczą na głosy podmiotów zaangażowanych w edukację nieformalną i pozaformalną na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Swoje zdanie na temat uznawalności wyników pozaformalnego i nieformalnego uczenia się można wyrazić (także w jęz. polskim) wypełniając internetową ankietę na stronie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html Konsultacje potrwają do 9 lutego. Ich wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej jeszcze w pierwszym kwartale 2011 roku.