News -

Bruksela na froncie walki o etaty

Nie wierzysz, że Unia stara się zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży? Zajrzyj do nowej broszury Komisji Europejskiej.


W publikacji opisano cały pakiet rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Autorzy broszury najwięcej miejsca poświęcili Gwarancjom dla młodzieży - inicjatywie, dzięki której młodzi ludzie mają otrzymać propozycję pracy, edukacji lub szkoleń w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkoły lub utraty pracy.

W publikacji opisano również wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie bezrobocia, udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Zatrudnienie młodzieży. Sporo uwagi poświęcono również Ramom Jakości dla Staży oraz Europejskim Sojuszom na rzecz Przygotowania Zawodowego.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony