News -

Bruksela o szkolnictwie zawodowym i szkoleniach

Komisja Europejska zaprezentowała nową wizję przyszłości szkolnictwa zawodowego i szkoleń.


Chce zachęcić młodych ludzi do podejmowania tego rodzaju edukacji, poprawić jakość oferowanych szkoleń i ułatwić międzynarodową mobilność pracowników. Z oferty szkół zawodowych i instytucji szkoleniowych korzysta średnio połowa wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ta dziedzina edukacji wymaga jednak unowocześnienia - by była bardziej atrakcyjna i lepsza jakościowo. Dzięki temu młodzi ludzie uzyskają umiejętności potrzebne w zdobyciu odpowiedniej pracy, a dorośli – szansę na uzupełnianie kompetencji w trakcie kariery zawodowej. Szczegóły planu Komisji ustalone zostaną w grudniu tego roku, podczas spotkania komisarza ds. edukacji i kultury z organizacjami pracodawców i związków zawodowych w Brugii. Pełen tekst komunikatu Komisji na stronie http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf
stopka strony