News -

Bruksela sprawdzi efekty

Komisja Europejska opublikowała uaktualnione zestawienie wskaźników, zaprojektowanych do monitorowania stanu wdrażania „Gwarancji dla młodzieży”.


„Gwarancje dla młodzieży” to inicjatywa, w ramach której kraje UE mają zapewnić młodym ludziom ofertę pracy, szkoleń lub edukacji w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia szkoły lub utraty zatrudnienia. Dzięki wskaźnikom wskazanym przez Komisję możliwe będzie monitorowanie tego, jak poszczególne kraje wywiązują się ze swoich obowiązków. Ma to zwiększyć efektywność nowych rozwiązań.

Komisja Europejska zamierza nie tylko moniotorować to, jak nowe rozwiązania wpływają na sytuację młodzieży oraz na jakiego rodzaju oferty może ona liczyć, ale również chce gromadzić informacje makroekonomiczne, by uzyskać pełniejszy obraz wyzwań przed którymi stoją młodzi ludzie.

„Gwarancje dla młodzieży” mają pomóc w walce z wysokim bezrobociem wśród młodych ludzi, sięgającym obecnie 21,9 proc.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.