News -

Bruksela: widać efekty!

Państwa UE robią postępy we wdrażaniu Gwarancji dla Młodzieży i Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Takie wnioski zawarła w komunikacie Komisja Europejska.


W dokumencie opisano działania krajów UE związane z realizacją wspomnianych inicjatyw. Podkreślono też, że choć bezrobocie młodzieży wciąż w wielu państwach członkowskich jest powodem do niepokoju, sytuacja na rynku pracy dla młodych ludzi w ciągu ostatnich trzech lat poprawiła się szybciej niż przewidywano. Liczba młodych bezrobotnych od 2013 r. zmniejszyła się o 1,4 mln, a grono NEETs, czyli niepracujących, nieuczących się i nieszkolących zmalało o 900 tys.

W ocenie Komisji Europejskiej zmiany te to m.in. efekt wdrażania Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, na którą z unijnego budżetu przeznaczono 6,4 mld euro. Udało się dzięki temu wesprzeć 1,4 mln młodych Europejczyków z regionów najbardziej dotkniętych bezrobociem. Oferty przygotowane dzięki Inicjatywie trafiły do 9 mln młodych ludzi, przy czym w większości były to oferty zatrudnienia. Co więcej, Gwarancje dla Młodzieży stały się bodźcem do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu państw członkowskich. Kraje UE częściej niż dotychczas decydują się na reformy strukturalne i różnego rodzaju innowacje w polityce społecznej.

Widząc postępy, Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu Inicjatywy o 2 mld euro, z czego połowa pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te umożliwią wsparcie w ciągu najbliższych czterech lat ok. miliona młodych ludzi w państwach członkowskich o najwyższym bezrobociu.

W komunikacie podkreślono konieczność przyspieszenia realizacji Gwarancji dla Młodzieży oraz rozszerzenia ich zakresu, a także potrzebę bardziej dynamicznego wdrażania Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Zdaniem Brukseli, trzeba dalszych wysiłków, by dotrzeć z pomocą do „trudno osiągalnej” młodzieży: niezarejestrowanej w publicznych służbach zatrudnienia, która ma niskie kwalifikacje, rzuciła naukę i napotyka sporo barier w dostępie do rynku pracy (np. ze względu na ubóstwo, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność lub dyskryminację). Konieczne jest również podniesienie jakości usług i oferty kierowanej do młodych ludzi.

Tekst komunikatu dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony