News -

Bruksela wzywa do mobilizacji

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do jak najszybszego wprowadzenia w życie Gwarancji dla Młodzieży.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oraz komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Laszlo Andor zaapelowali do krajów Wspólnoty o wdrożenie reform strukturalnych i budowę infrastruktury niezbędnej do realizacji Gwarancji dla Młodzieży.

Gwarancje dla Młodzieży mają pomóc młodym ludziom w zdobyciu zatrudnienia oraz obniżyć zbyt wysoki obecnie poziom bezrobocia.

Obaj oficjele z uznaniem przyjęli informacje, że sześć krajów UE – Polska, Czechy, Chorwacja, Litwa, Luksemburg i Słowacja – przedstawiły już Komisji wstępne plany wdrażania Gwarancji.

Więcej na ten temat na stronie:
http://tinyurl.com/q2ty33k
stopka strony