News -

Budżet UE na 2014 gotowy

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2014.


Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2014.

W uzgodnionym dokumencie – pierwszym tego rodzaju w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii – znalazły się zapisy dotyczące:
- wsparcia inteligentnego wzrostu, gwarantującego włączenie społeczne (64 mld euro);
- wsparcia działań na rzecz zrównoważonego wzrostu (59,3 mld euro);
- programu ramowego na rzecz badań Horyzont 2020 (9 mld euro);
- Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży (3,9 mld euro);
- pomocy humanitarnej (920 mln euro, głównie dla ofiar wojny w Syrii i imigrantów przybywających na Lampedusę).

Formalnie Rada przyjmie budżet 19 listopada, Parlament Europejski ma go zatwierdzić dzień później.

Więcej szczegółów na stronie:
www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-budget-for-the-financial-year-2014-agreed?lang=nl
stopka strony