News -

Bydgoszcz: co z tą zmianą klimatu?

Przyczyny, skutki oraz prognozy zmian klimatycznych na świecie były tematem seminarium „Uwaga: zmiana klimatu!”, zorganizowanego 18 czerwca w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.


Spotkanie rozpoczęło się krótką lekcją fizyki. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega nadmierny efekt cieplarniany, gdzie upatrywać jego przyczyn, jakie skutki są dla nas odczuwalne już teraz i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Na te niełatwe pytania odpowiedziała dr Aleksandra Kardaś – fizyk atmosfery oraz współautorka platformy edukacyjnej Naukaoklimacie.pl. 

W trakcie spotkania głos zabrał również dr Marek Ramczyk, który na licznych przykładach omawiał, jak społeczeństwa dostosowują się do zmian klimatu i jakie działania podejmuje Unia Europejska na rzecz jego ochrony. Jak zauważył ekspert, do tej pory wprowadzono m.in. limity emisji gazów cieplarnianych i międzynarodowy system handlu nimi. Natomiast budynki o niemal zerowym zużyciu energii to już naprawdę zupełnie nieodległa przyszłość. 

Zmianami i ich konsekwencjami w skali lokalnej zajął się przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rafał Maszewski. Jego zdaniem ważnym wyzwaniem dla mieszkańców i firm z regionu będzie zwiększenie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. W tych staraniach będą nas wspierać fundusze europejskie – szczególnie Regionalny Program Operacyjny oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Seminarium „Uwaga: zmiana klimatu!” zorganizowały Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń przy Wyższej Szkole Gospodarki. 

Więcej informacji na Facebooku.

stopka strony