News -

Cały świat w twoim gimnazjum

Uwaga nauczyciele! Chcecie, by wasi uczniowie zrozumieli, jak funkcjonuje współczesny świat? Zamówcie bezpłatne podręczniki ze scenariuszami zajęć i ćwiczeniami.
Publikacje przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Edukacja globalna z klasą”. Książki mają pomóc młodym ludziom zrozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat i w jaki sposób każdy z nas jest powiązany z innymi jego regionami. Uczniowie poznają zagadnienia związane z prawami człowieka, zmianami klimatu, migracjami, handlem międzynarodowym. Dowiadują się też, co łączy ich z rówieśnikami na innych kontynentach, gdzie i w jakich warunkach produkowane są ich ubrania oraz jaki związek ze zmianami klimatu mogą mieć energooszczędne żarówki.

Pierwsza z broszur - „Cały świat w klasie. Ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” - zawiera 20 ćwiczeń zakresu edukacji globalnej. Nie ma ambicji zastąpienia podręczników przedmiotowych. Intencją autorek i autorów było przygotowanie materiału uzupełniającego lekcje prowadzone zgodnie z programem nauczania o tematy z zakresu podstawy programowej, które w podręcznikach traktowane są w sposób ogólnikowy lub skrótowy.

Druga książka - „Świat na wyciągnięcie ręki. Scenariusze zajęć na godziny wychowawcze” – to 10 pomysłów na zajęcia z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na umiejętności i postawy kluczowe dla zrozumienia zglobalizowanego świata i wyzwań przed nim stojących.

Warunkiem otrzymania publikacji jest złożenie deklaracji poprowadzenia dwóch zajęć na ich podstawie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wszystkie zamówienia będą realizowane w grudniu 2011 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

By zamówić publikacje, wejdź na stronę http://ceo.org.pl/pl/globalna/form/zamowienie-publikacji-edukacja-globalna-z-klasa
stopka strony