News -

Cenna nauka poza systemem

Mimo postępów dokonywanych w ostatnich latach, kraje UE czeka jeszcze długa droga, by zapewnić pełną uznawalność wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem edukacji.


Taki jest główny wniosek z raportu zatytułowanego „European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2014”. Autorzy publikacji przeanalizowali sytuację w 33 krajach Europy (w UE oraz na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Turcji). Z badań wynika, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi umożliwiających uznawalność umiejętności, mogą one bowiem przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

Jak podkreślono w publikacji, ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności przez całe swoje życie, często poza formalnymi systemami edukacji i szkoleń. Powinni więc mieć możliwość prezentowania tego, czego się nauczyli. Obecnie informacje na temat sposobów identyfikacji, dokumentowania, oceny i certyfikacji efektów tego rodzaju edukacji są trudno dostępne.

Publikacja dostępna jest na stronie CEDEFOP.
 

stopka strony