News -

Chłopska Szkoła Biznesu - gra symulacyjna

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia warsztatów.


Pierwsze wydanie gry powstało w 2010 roku. Obecnie jest ona używana przez pracowników ponad 850 organizacji w całej Polsce – uczelni, urzędów pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, ochotniczych hufców pracy.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem aktywizującym i integrującym dla grup od 12 do 30 osób powyżej dwunastego roku życia.

Szkolenie kierowane jest do doradców zawodowych, nauczycieli, wykładowców akademickich, pracowników biur karier, trenerów biznesu, przedstawicieli centrów aktywizacji zawodowej i społecznej, klubów pracy, klubów integracji społecznej, animatorów kultury i wszystkich pracujących z grupami osób powyżej dwunastego roku życia.

Uczestnicy w praktyce, poprzez udział w dwóch rozgrywkach, przekonają się, jakie korzyści może przynieść wykorzystanie gry w szkoleniach czy warsztatach (między innymi integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i umiejętności myślenia strategicznego), a także poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra.

Szkolenie odbędzie się 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali szkoleniowej Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie i potrwa około 3,5 godziny.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem csb@mik.krakow.pl do 21 września (czwartek) do godziny 12.00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę organizacji, której uczestnik jest reprezentantem. Decyduje kolejność zgłoszeń (30 miejsc).

Szczegółowy program szkolenia, zdjęcie gry oraz informacje na jej temat znajdują się na stronie www.csb.mik.krakow.pl.

 

stopka strony