News -

Chojnice pochwalą się sukcesami

W 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy organizacji pozarządowych w ramach partnerstwa miast Chojnice i Emsdetten (Niemcy).


W trakcie spotkania organizatorzy zaprezentują przykłady współpracy podejmowanej przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w obszarach wymienionych w art. 12, 23, 29 i 30 traktatu. Współpraca ta dotyczy w szczególności wymian młodzieżowych i organizacji wolontariatu.

Udział w konferencji może wziąć młodzież, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i działających na rzecz młodzieży oraz instytucji publicznych realizujących zbliżone działania, a także wszystkie inne osoby zaangażowane w budowanie partnerstw miast i współpracę międzynarodową.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: starosta chojnicki Stanisław Skaja i burmistrz miasta Arseniusz Finster. Konferencja organizowana jest dzięki finansowaniu z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. Piłsudskiego 30 a). Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: frzchicz@gmail.com.

stopka strony