News -

Ciemna strona mobilności

Coraz więcej Europejczyków pracuje, studiuje lub mieszka w kraju innym niż ten, którego są obywatelami. Takie są wyniki najnowszych badań Eurobarometru.


Coraz więcej Europejczyków pracuje, studiuje lub mieszka w kraju innym niż ten, którego są obywatelami. Takie są wyniki najnowszych badań Eurobarometru. Większa mobilność mieszkańców Starego Kontynentu powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo, iż będą oni zaangażowani w spory o charakterze cywilnym, rozstrzygane na terytorium innego państwa. Według najnowszej ankiety Eurobarometru, trzech na czterech Europejczyków (73 proc.) domaga się dodatkowej pomocy w takich sporach i uważa, że powinna się tym zająć Unia Europejska. Więcej na ten temat na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#351