News -

Ciężka dola stażystów

Trzech na czterech młodych Europejczyków, którzy uczestniczyli w stażach, nie dostało za swoją pracę godnego wynagrodzenia. To wyniki ankiety przeprowadzonej przez Europejskie Forum Młodzieży.
Z badania wynika, że staże stały się dla młodego pokolenia jedynym sposobem na wejście na rynek pracy. Młodzi ludzie czują się jednak wykorzystywani – pracodawcy traktują ich jak tanią siłę roboczą, wysyłają do zadań niezwiązanych z ich celami edukacyjnymi lub dotychczasowym doświadczeniem, nie zapewniają też ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego.

- Nie można akceptować sytuacji, w której staże blokują społeczną mobilność i oznaczają dyskryminację tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na pracowanie za darmo – stwierdził komentując badania prezes Europejskiego Forum Młodzieży Peter Matjašič. - Naszym zdaniem trzeba wdrożyć w Europie standardy staży i praktyk zawodowych, by młodzi ludzie odzyskali swoje prawa jako stażyści.

Wyniki ankiety EFM zostały przetłumaczone na 19 języków. Organizatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że zebrane opinie pomogą w przyjęciu Europejskiej Karty Jakości Staży, w której zawarte zostaną podstawowe standardy traktowania stażystów.

Więcej o wynikach badania na stronie http://bit.ly/internsrevealedresults
stopka strony