News -

Co Belgia zrobiła dla młodzieży?

Podsumowanie osiągnięć belgijskiej prezydencji związanych z młodzieżą można już ściągnąć z internetu.


Podsumowanie osiągnięć belgijskiej prezydencji związanych z młodzieżą jest już dostępne w internecie. Publikacja to przegląd najważniejszych inicjatyw dotyczących młodych Europejczyków podjętych w II połowie ubiegłego roku. Opisuje m.in. pierwszą Europejską Konferencję w sprawie historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej oraz pierwszą Europejską Konwencję w sprawie Pracy z Młodzieżą, w której podkreślono znaczenie tej działalności. Efektem Konwencji było uchwalenie przez Radę UE Europejskiej Rezolucji w sprawie Pracy z Młodzieżą. Według autorów publikacji, dokument ten był najważniejszym elementem polityki młodzieżowej w trakcie belgijskiej prezydencji. W podsumowaniu wspomniano również o usystematyzowanym dialogu z młodzieżą na temat zatrudnienia oraz o belgijskim pomyśle harmonizacji europejskich i międzynarodowych inicjatyw dotyczących praw dzieci. Raport dostępny jest pod adresem: www.youth-eutrio.be/Welkom/NewsDetail/tabid/111/ArticleId/133/language/en-US/A-contribution-to-youth-work-and-youth-policy-in-Europe.aspx
stopka strony