News -

Co Europa robi dla młodzieży

Jak idzie wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży w Europie? Tego dowiesz się z broszury przygotowanej przez Komisję Europejską.


Jak podają autorzy publikacji, realizację Gwarancji rozpoczęły już wszystkie kraje UE. W czterech państwach – w Finlandii, Portugalii, Rumunii i na Łotwie – przeprowadzono też kampanie promocyjne i uruchomiono programy pilotażowe.

Gwarancje dla Młodzieży to odpowiedź Unii Europejskiej na problem rosnącej liczby bezrobotnych młodych ludzi na Starym Kontynencie. Rekomendacje w sprawie uruchomienia Gwarancji przyjęła Rada UE 22 kwietnia 2013 r. W dokumencie państwa członkowskie UE zobowiązały się zagwarantować młodym ludziom do 25. roku życia ofertę pracy, szkolenia lub dalszej edukacji w ciągu 4 miesięcy od momentu ukończenia szkoły lub utraty zatrudnienia.

Broszura dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony