News -

Co Europejczycy myślą o sporcie

W szkołach średnich i wyższych jest stanowczo za mało wuefu. Tak uznali uczestnicy internetowych konsultacji dotyczących sportu


, przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Komisja poprosiła o ustosunkowanie się do kilkudziesięciu tez dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Internauci mogli wybierać odpowiedzi od „zdecydowanie się zgadzam” (3 punkty) do „zdecydowanie nie zgadzam się” (-3 punkty). Średnia w przypadku tezy „w szkołach podstawowych i średnich jest za mało zajęć sportowych” wyniosła 2,12, w przypadku pytania o szkoły wyższe: 2,06 pkt. Interesujące były również odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące płci – respondenci nie zgodzili się na przykład z twierdzeniem, że kobiety mają utrudniony dostęp do aktywności fizycznej i urządzeń sportowych. Pełne wyniki ankiety dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_online_consultation_report.pdf
stopka strony