News -

Co i kto na świecie robi dla młodych

Pogubiłeś się w światowych i europejskich strategiach dotyczących dzieci i młodzieży. Przewodnicząca Unii Europejskiej Belgia przygotowała przejrzystą ściągę.


Pogubiłeś się w światowych i europejskich strategiach dotyczących dzieci i młodzieży? Przewodnicząca Unii Europejskiej Belgia przygotowała przejrzystą ściągę. W kilkudziesięciostronnicowym raporcie jego autorzy opisują stan realizacji planów i strategii dotyczących dzieci, młodzieży oraz praw dziecka. Biorą pod uwagę dokumenty Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport dostępny jest na stronie http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2010_Belgian_EU_Presidency_report_youth_en.pdf
stopka strony