News -

Co nam daje obywatelstwo UE?

Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Schumana ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubów Europejskich na najciekawszy projekt multimedialny promujący Europejski Rok Obywateli


Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Schumana ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubów Europejskich na najciekawszy projekt multimedialny promujący Europejski Rok Obywateli.

Konkurs skierowany jest do uczniów działających w Szkolnych Klubach Europejskich, jak i tych, którzy chcieliby taki klub w swojej szkole założyć. Zadaniem uczestników jest przygotowanie odpowiedzi na pytania:
- Jakie korzyści daje nam obywatelstwo – swojego kraju, a jednocześnie UE?
- Czy korzystamy ze swoich praw?
- Jak możemy aktywnie włączyć się w kształtowanie naszego otoczenia?
- Jak możemy wpływać na to, jak będzie wyglądać w przyszłości Unia Europejska?

Odpowiedzieć można nagrywając film, przygotowując reportaż lub animację. Pracę należy umieścić w internecie, a link do niej przesłać organizatorom konkursu. Autorom najlepszych projektów organizatorzy sfinansują koszty przejazdu do Warszawy i z powrotem na czas Parady Schumana 11 maja 2013 r. Wszystkie zgłaszane projekty będą promowane na stronie internetowej oraz profilu Fundacji Schumana na Facebooku. Dla twórców trzech najwyżej ocenionych prac organizatorzy przewidują dodatkowe atrakcje.

Formularz z krótkim opisem inicjatywy i dokumentacją (linki do stron internetowych, pliki multimedialne) należy przesłać na adres:
a.jankowska@schuman.pl do 10 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji o Europejskim Roku Obywateli 2013 oraz obywatelstwie UE: 
http://europa.eu/citizens-2013
stopka strony