News -

Co ty wiesz o bioróżnorodności?

Poziom wiedzy Europejczyków o bioróżnorodności jest bardzo niski.


Według ankiety Eurobarometru, tylko 38 proc. Europejczyków zna znaczenie tego słowa, a 28 proc. o nim słyszało, ale nie wie, co oznacza. Większość mieszkańców Starego Kontynentu zdaje sobie sprawę, że utrata bioróżnorodności to poważny problem, ale nie sądzi, by dotyczył on ich bezpośrednio. Publikacja wyników badań zbiegła się z rozpoczęciem przez Komisję kampanii uświadamiającej, dotyczącej bioróżnorodności. Celem unijnej inicjatywy jest oswojenie Europejczyków z problemem, sprawdzenie, czy mieszkańcy Unii zrozumieli potencjalne konsekwencje strat w bioróżnorodności i to, że mogą coś zrobić, by je powstrzymać. Temu celowi służyć ma również specjalnie uruchomiony portal internetowy, gromadzący dane dotyczące zagadnienia: http://biodiversity.europa.eu. Więcej o problemie na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm#290, szczegółowe wyniki badań: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_219_en.pdf
stopka strony