News -

Coraz mniej miejsca dla młodych

Na całym świecie jest już 75 milionów młodych osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Takie informacje przynosi najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Publikacja opisuje kryzys na rynku pracy, dotykający młodzież w wielu częściach świata. W raporcie znajdziemy najnowsze statystyki dotyczące bezrobocia w poszczególnych krajach i regionach oraz prezentację zaleceń opracowanych przez MOP, których realizacja ma odwrócić niekorzystne trendy.

Prognozy na najbliższe lata nie są najlepsze: w latach 2012-2016 kryzys na rynku pracy nieco zelżeje, ale i tak w 2016 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży nie będzie niższa niż obecnie. Aktualnie na świecie zatrudnienia nie ma 75 mln młodych osób, o 4 mln więcej niż w roku 2007.

Raport dostępny jest na stronie:
http://tinyurl.com/c6lv9x7
stopka strony