News -

Coraz mniej pracy dla młodych

Światowy wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży osiągnął rekordowy poziom. Niestety, jak wynika z raportu ONZ, wkrótce będzie jeszcze gorzej


. Raport pokazuje, jak wielki wpływ na poziom zatrudnienia wśród młodych ludzi miał kryzys gospodarczy. Spośród 620 milionów aktywnych ekonomicznie osób w wieku od 15. do 24. roku życia, aż 81 milionów pod koniec 2009 r. nie miało pracy. Stopa bezrobocia wzrosła z 11,9 procenta w 2007 r. do 13 proc. w 2009 r. Według raportu, długi okres pozostawania bez pracy ma na młodych ludzi bardzo zły wpływ – gdy już dostaną upragniony etat, ich kariera rozwija się znacznie wolniej. Więcej o raporcie na stronie http://www.ilo.org/empelm/lang--en/index.htm
stopka strony