News -

Cyfrowobezpieczni

Wystartował konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, promujący bezpieczeństwo cyfrowe i odpowiedzialne zachowania w sieci.


Konkurs ma służyć upowszechnianiu wiedzy na bezpieczeństwa cyfrowego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Rywalizacja szkół polega na realizacji konkretnych działań nawiązujących do tematyki konkursu – za każdde wykonanie zadanie przyznawane będą punkty.

Nagrodami będą: mobilne pracownie cyfrowe dla pięciu najlepszych szkół z każdej kategorii (od podstawówek po zawodówki, łącznie dla 25 szkół), a także obozy letnie dla uczniów (łącznie z 5 placówek) i najbardziej aktywnych nauczycieli (15 osób). 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin rejestracji mija 8 lipca 2016 r.

Więcej informacji na stronie konkursu oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony